Tvoje grlo je tvoja snaga.
Krka, d. d.

Sva prava pridržana. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto